Generalforsamling:

GENERALFORSAMLING Tirsdag den 27. Februar 2018 kl. 19.30 i Kino Nibe

Forslag til kommende generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. Januar 2018

 Bestyrelsen kan kontaktes via:

Enten via Teglagerens facebook side, Grundejerforeningen Teglageren eller på e-mail Teglageren@teglageren.dk